Två predikningar i juletid (trettondagen och annandag jul)

Jul är en glädjens högtid och en väldigt trevligt högtid att predika på, här kommer två exempel.

Först ifrån annandag jul med tema ”martyrerna”

Sedan från trettondagen med tema ”Guds härlighet i Kristus”

Gott nytt år alla hedningar!

Kanske finns det någon enskild bloggläsare som inte omfattas av denna helgs julfirande, men nog inte jättemånga. I västkyrkan firas nu att också hedningarna (alltså alla icke-judiska folk) också fick del av det fantastiska att Gud blev människa i Jesus, för att rädda oss ifrån synden, döden och ondskan! Stjärntydarna och oxen finns i krubban för att påminna oss om detta.

Oxfri krubba, men en smak av Guds godhet har nog mina konfirmander åstadkommit ändå!

Stjärnan är ett kapitel i sig. Åtminstone två olika konstellationer av planeter och stjärntecken finns noterade under spannet 7-3 f. Kr och en uppblossande stjärna, dessutom finns noteringar om att andra babylonska stjärntydare besökt Rom 66 e. Kr (om jag inte missminner mig på årtalet) i ett liknande ärende. Stjärnan och stjärntydarna är inte lika väldokumenterade som mörkret som föll över jorden när Jesus hängde på korset, men det finns goda kandidater noterade i historia utanför Bibeln för att styrka Matteusevangeliets berättelse. Sådan gillar jag!

Just idag är det dock första söndagen efter trettondagen och vi firar Jesu dop, själva starten av hans offentliga liv. En predikan ifrån förr på temat finns här, texten som är utgångspunkt är den gammaltestamentliga (Jesaja 42:1-7).

Helljus framtid och ny predikan

En fråga som uppkom när vi flyttade ifrån mellansveriges mer tättrafikerade vägar till de med vägrenar, älgar och mörker fyllda vägarna i norra Sverige var detta: hur ska vi förbättra Huldas (Volvo V40 från -02) lysen? Det slutade med glasögon ifrån NBB (Nordisk bilbelysning)och mäkta starka helljus!

Vi går nu mot slutet av kyrkoåret (faktiskt har vi just nu passerat helgsmålet (lördag klockan 18) och är nu inne i adventstiden) och på grund av/tack vare viss barnledighet i arbetslaget så fick jag glädjen att kika framåt mot slutet av kyrkoåret tillsammans med några ganska mycket äldre än jag på ett äldreboende vid en andakt och vi konstaterade att man kan ofta säga att det var bättre förr, men för en kristen så återstår det bästa!

Framtiden är helljus! När Kristus kommer tillbaka så blir det en tillvaro bortom vår fantasis gränser!

Jag har lagt upp en ny predikan (nåja en opublicerad ska det väl stå) på predikosidan som betonar vårt uppdrag att berätta om denna framtid och se till att alla förstår att de är erbjudna denna tillvaro.

Men inte bara framtiden är helljus, utan också vår tillvaro nu när vi lever med Jesus. Inte som att allt är frid och fröjd, men som att Guds ljus har förmågan att lysa mitt in i vårt mörker, Gud vill dela våra liv, något som vi får påminna oss om nu i adventstid då vi firar att Gud blev människa i Jesus för att rädda oss ifrån synden, ondskan och döden.

Vår adventsljusstake har fått lite för starka lampor, kanske vill den påminna om att Gud vill ge oss en helljus framtid (och nutid)?!

Lång fredag

När Vi fick barn så ändrades livet. Kanske inte så oväntat eller så ovanligt? Flera gånger så har jag gått upp kring sex eller halv sju och tänkt: ”Wow, vilken bra natt, han har sovit duktigt!” Så skedde i morse och nu när kvällningen börjat komma så kan jag se tillbaka på en lång fredag, en fredag med vila och arbete och umgänge med familjen. En god fredag helt enkelt!

Denna fredag har jag inte predikat, men väl i påskas, denna predikan har tyvärr inte blivit utlagd förrän nu, här kommer den!

Samisk gudstjänst och ny predikan

I Lycksele hade vi för en tid sedan samisk vecka och samisk gudstjänstverkstad, detta var samtidigt som marknaden. Ett resultat därav är denna predikan samt att vi fick lära oss några sånger på samiska samt välsignelsen och Herrens bön på sydsamiska.

 

 

Ett nytt år

Många kanske har haft sin första arbetsdag på det nya året idag, själv kommer in imorgon, en dag som nog till stora delar kommer att handla om ”Guds härlighet i Kristus” vilket är temat inför Trettondagen. Spännande, men inte särskilt självklart vad det vill säga oss 2011 (så, det var första gången det blev skrivet för mig), men kanske kan den alternativa evangelietexten sprida lite ”klarhet och jubel”?

Sedan talade Jesus till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Johannesevangeliet 8:12)

Utan Jesus är världen att beskriva som en tillvaro vandrandes mot döden, men med Jesus är världen  en vandring i ljuset och mot ljuset och med uppdraget att med Andens hjälp sprida ljuset.

Inför det nya året, inför predikoförberedelse och alla de andra värv som vi står i i vilka vi är satta att tjäan den mänsklighet som Gud älskar så kan vi få börja med en bön:

Låt mig börja med dig, o min Frälsare kär, varje år som du giver mig än. Låt mig börja med dig varje dag du beskär, och förnya mitt uppsåt igen, att vara och bliva din egen.

Låt ditt levande ord bli det ljus i vars sken jag alltjämt vandrar fram på din stig. Varje gryende dag två mig vit, två mig ren i det blod som har runnit för mig från korset en gång, Herre Jesus. (Svenska Psalmboken nr. 196:1,3)

Uttryck för tvivel på livets ljus eller bara ett sätt att hitta i mörkret?

 

Nyår ett nådens år

Bloggen får ofta besök av människor som söker på predikningar, inför den kommande natten och sedan söndagen så är det förstås ”Guds hus” och nyår som är i fokus. Jag önskar er välsignelse och lycka till och kommer med en påminnelse till oss alla ifrån kyrkoårets första dag: Nådens år! Alltså första advent påminns vi om Guds förhoppningar för allas våra liv och år: att det blir ett år av nåd, ett år med Gud.

Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, 17och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: 18Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19och förkunna ett nådens år från Herren. 20Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. 21Då började han tala till dem och sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.” 22Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. (Lukasevangeliet 4:16-23)

Gott nytt år!

Livet, Assange, terrordåd och Svinalängorna

Livet snurrar i en hög takt för tillfället, nästan så att det passerar förbi mer än levs för min del. Ändå kan jag inte sätta fingret på vad det är som trissar upp tempot, är det månde vanlig julstress? Kanske, men vi har gjort julklappar för en månad sedan, vi har ordnat julaftonens mat och umgänge, och också den återstående delen av helgerna fram till och med nyår. Kanske är det för fixerat? Kanske, men rätt så mycket valfrihet och framförallt gott om trevliga människor ska vi möta. Kanske är det bara en stor mängd små saker som omsluter tiden som påverkar?

Alla händelser sammantaget har gjort att de stora saker som timat ibland oss såsom arresteringen av Julian Assange, bombdådet i Stockholm (och framförallt dess fortsättning nu i julhandeln i kungliga huvudstaden) kriget i Afghanistan osv helt har fallit bort ur min verklighet, jag har nog ägnat mig lite åt navelskådning. Ända tills igår då vi  ägnade oss åt biofilmsskådande på MB i Lycksele. Vi såg Svinalängorna och fick då en påminnelse om så många andra som inte mäktar med mer än just att klara var dag och stund. 400 000 barn räknas leva direkt drabbade av missbruk och kampanjen Vit jul känns som en självklarhet att stödja. Den kunde lika gärna ha hetat ”God jul”, för det är ju det som blir resultatet för så många utan alkohol.

Mitt navelskådande var också tvunget att ta en paus under förra helgens uppmärksammande av Livets söndag, en söndag för att uppmärksamma att livet faktiskt är hotat från flera håll. I början innan födseln är det hotat, i slutet när man inte är produktiv, när man är sjuk, arbetslös, svag, då du inte producerar ekonomiskt värde, då är också ditt värde lägre (alldeles för ofta) och livet och människovärdet hotas då.

Gud blev människa

Så i kväll så fick vi så ännu lite hjälp att fästa ögonen på ”trons upphovsman och fullkomnare”, Ray of Gospel och Cyndee Peters sjöng, predikade och showade i Lycksele kyrka. Hon fick glädjen att komma in hos oss i publiken och hon betonade på många sätt det stora som vi firar i jul, att Gud blev människa för oss, för vår skull.

God kväll!

Föredömligt korta predikningar

Rubriken syftar nog inte så tydligt på mig. en av de senaste predikningarna fick dock omdömet, av flertalet konfirmander, att den var begriplig och att den satte in saker i sitt sammanhang, att de fick sammanhang, och så vidare, men den fick inte omdömet ”kort”.

Söndagens evangelietext lyckas dock att vara kort och koncis, nästan så att vi fnittrade till när den var färdigläst och vi skulle sjunga ”Halleluja”, dock kändes det väldigt lätt att svara: ”Lovad vare du Kristus” efteråt och att sjunga nämnda ”Halleluja” (viket ju betyder ”Lova Herren”).

Texten var från Markusevangeliet (ett bra och rappt skrivet evangelium, sexton kärnfulla kapitel och med fokus på korsfästelsen och betydelsen av den. Nå, över till Markusevangeliet 1:14-15

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” (Markusevangeliet 1:14-15) Bibel 2000

Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. * Omvänd er och tro evangelium!” (Markusevangeliet 1:14-15) Svenska Folkbibeln

Ungefär så, och så kanske en utläggning av vad för budskap det talas om, vad för gott budskap som evangeliet är (räddning för alla hos Jesus undan vår synd genom dopet och tron, löftet om evigt liv och livet tillsammans med Gud redan nu etcetera), är väl allt som ska till. Ofta krånglar dock i alla fall jag till det och lägger till än mer. Jag och andra förkunnare får be om att inte lägga till något Anden förutan, och framförallt att inte dra bort något som ska sägas.

En av mina kamrater som är brandman sa en gång att vi har samma uppgift: ”Att rädda folk ifrån att brinna” ganska drastiskt, men på flera sätt träffande (även om jag tänker mig tillvaron efter döden utan Gud främst som isande kall, ensam och mörk) så därför blir det ännu en bild ifrån Gammplatsens julmarknad, även om just denna inte främst är för brandförsvar.

Kyrktaxi, en räddningsbil?

 

Domsöndag och första advent, två predikningar om att låna ut sin åsna?

Jag har fått glädjen att predika två söndagar i rad, och det på två så roliga söndagar som domsöndagen om Jesu återkomst och rättvisans återupprättande och Guds folks dom och välkomnande in i himlen och första advent om ett nådens år och vår väntan på Jesu ankomst och hans kallelse till oss att låna ut vår åsna till honom.

Guds välsignelse!

%d bloggare gillar detta: