Kyrkovalet är över, är det slut med Svenska kyrkan nu?

I väntan på egna tankar, här kommer uppföljaren från Carolina Johansson:

Kyrkovalet kostade cirka 220 kronor per röst, är det värt det?

20130916-154638.jpg

Predikouppdateringar

Så här medan vi väntar på slutresultatet av kyrkovalsloggaså har det skett uppdateringar på Martins predikosida.

Kyrkovalsresultat

Nu kan man kika på hur ens röster i söndagens kyrkoval arbetat.

Verbi Tjator och söndagens predikan

Kanske kan man undra om jag inte gör annat än att påminna om kyrkovalsloggaoch att framföra Anna-Sara som en god kandidat till kyrkomötet!? Är jag enbart en ordtjatare (kanske heter det Verbi Tjator?).

Man kan lätt tro att i mångt och mycket är en ordtjatare (jag kan lätt och ofta snöa in på olika saker), sedan har jag också getts en tillmälet: ”Verbi Divini Minister” (det gudomliga Ordets tjänare), som man ibland kallar de som vigts till präster (givetvis är det ju lite av ett nonsens, alla är vi i lika hög grad Ordets (Jesu) tjänare). I min del av att tjäna Gud ingår att predika, vilket jag ibland gör med viss bävan.

Denna söndag handlade om enheten i Kristus (texten var Efesierbrevet kapitel 4 verserna 1 till 6), och ganska stor del av min tes cirkulerade kring hur vi mer och mer behöver jobba för enheten (jag kompletterade detta med hur Gud arbetar med oss och enheten), det kan vara en känslig sak att prata om. Inte minst för att det också handlar om hur jag är och gör.

Här kommer i alla fall predikan. Håll till godo!

Den återfinns också på predikosidan.

Levande vatten och den felande länken

Nu är väntan över, den felande länken i inlägget ”Återigen dags att be, snart är det kyrkoval” fungerar slutligen. Den visar Andens närvaro, det levande vattnet, i Sankt Olovs församling.

Levande vatten i Sankt Olovs församling

Samtidigt har det levande vattnet återigen har börjat strömma intill Sankt Olovsgården, direkt ur marken (det är rena rama Moseboken):

Det var [Herren, din Gud] som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen … och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma komma ut åt dig ur den hårda klippan. (5 Moseboken 8:15-16) Svenska Fokbibeln

Sedan är det förstås dags att återigen ta upp kyrkovalet, kyrkostyrelsens skrivelser, kyrkomötesledamöternas motioner och läronämndens yttranden över desamma kan läsas på webben.

kyrkovalslogga

PS. Förövrigt anser jag att du bör rösta på Anna-Sara Walldén i valet till kyrkomötet den 20 september 2009. DS

Succes or Failure? Vi bestämmer!?

kyrkovalslogga

Till de som ska rösta första gången i kyrkovalet sänds lite olika vykort med information på, däribland bland detta kort.

Kyrkoval vykort succes failure

Jag hoppas att de, och alla vi andra, inte väljer ”Failure” utan istället bibeltrogna, kärleksfulla, kristna medmänniskor som vill leda Svenska kyrkan mer och mer i Jesu fotspår.

Förövrigt anser jag att du bör rösta på Anna-Sara Walldén i valet till kyrkomötet.

Vi gör Svenska kyrkans framtid tillsammans, hela kroppen

Dags för en påminnelse?!

kyrkovalslogga

Har du förberett marken inför kyrkovalet? Har du bett dina dagliga ”Pater noster”, ”Halleluja”, ”Jesus”, ”shabahaj” eller hur du nu brukar tala med vår Herre och Frälsare. Det viktiga är ju inte hur vi ber, utan att vi ber för Svenska kyrkan och kyrkovalet, att vi ber för hela Guds kyrka, lokalt, och i Sverige och i världen.

Tillsammans har vi ansvar för hela Kristi kyrka, för dig som är medlem i Svenska kyrkan så gäller det kanske närmast söndagens gudstjänst, eller dylikt, och så den 20 september kyrkovalet.

Du som ska rösta i Luleå stift har det ganska lätt i ditt val till kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Om jag får ge ett tips så röstar du på Anna-Sara Walldénförstanamn för centerpartiet logga och text .

Övriga kandidater som är goda för församlingslivet som verkligen vill vara kyrka, Kristi kropp, saknas inte. Kanske kan man tycka att det är svårt att veta vilka de är. Det enklaste torde vara val till kyrkoråd/kyrkofullmäktige, där borde du kunna hitta några som du känner igen ifrån gudstjänsterna och som du har förtroende för. Då är det läge att sätta ett kryss för dem.

För valet till kyrkomötet så tror jag annars generellt mest på namn ifrån

Frimodig kyrka

Lycka till och Guds välsignelse i allas våra strävanden att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd!

blank

Kyrkovalet, ännu en Jesusmanifestation?

Ja, snälla, låt oss göra det kommande kyrkovalet (20.09.2009) till ytterliggare en variant av Jesusmanifestationen!

Det är du och jag som avgör hur det går för Svenska kyrkan och därmed en stor del av sveriges kristenhet. Många har åsikter om Svenska kyrkan: för liberal, för konservativ, för pengafixerad, för politiskt engagerad, för öppen, för sluten, för…

Ja, allt är hon, allt tror hon, allt hoppas hon, allt uthärdar hon, Kristi kyrka. Låt oss be att den del av den synliga (Svenska) kyrkan som sammanfaller med den osynliga kyrkan (Kristi kyrka) växer sig allt större och blir allt rikare på all slags godhet!

Om det är så att du letar alternativ och inte vet vad du ska ta dig till med din rösträtt så ska jag ge dig tre tips.

I Luleå stift finns det minst två goda kandidater (säkert många fler, men dessa två får du tips om här och nu):

I Strängnäs stift har äntligen en till oss närstående prästkollega kommit ut som förstanamn för sin nomineringsgrupp:

I övrigt så tänker jag så här i valet:

Det är viktigast med nomineringsgruppernas frihet från partipolitik på riks- och stiftsplan. På lokalplanet, i församlingen, så är det ändå främst personens Jesus-relation/-engagemang som måste vara det avgörande. Om du hör Jesu kärlek i personens ord, och om du känner Andens vind i personens gärningar, då kanske det kan vara en person att kryssa (alltså personrösta, som i riksdags och EU-parlamenstvalet).

Kryssa lugnt!

%d bloggare gillar detta: