Tid att be – Kyrkomötet närmar sig!

Många människor vet inte riktigt hur Svenska kyrkan styrs, det som är världens största lutherska kyrka. Många av dessa är ändock medlemmar och kanske även röstar i kyrkovalet.

Nu följer en liten upplysningskampanj för den som inte vet, och en upprepning för den som vet: Kyrkomötet är det högsta beslutande organet, det består av demokratiskt valda ledamöter och sammanträder två veckor per år, varav den första nästa vecka.
Spänningen gentemot kyrkoordningen (det dokument som styr Svenska kyrkans organisation) är dock att den beskriver det som att det är församlingarna som är den primära enheten. Denna spänning kan bli rätt intressant ibland, säkert också den kommande veckan, men den tänkte jag inte fördjupa mig i här, utan skyndsamt gå vidare till de viktiga bönepunkterna.

Till kyrkomötet kan skrivelser ifrån kyrkostyrelsen inlämnas och motioner ifrån ledamöterna och det är dessa som de olika utskotten sedan tittar på och sedermera röstar alla ledamöter om förslagen.

En del förslag är minst sagt horribla vissa år, andra väl värda all aktning, men oavsett vad så är det vår uppgift som kristna att be för hela kyrkomötet och för att Guds goda vilja ska ske, ”… på kyrkomötet så som i himlen.

Kyrkomötet

Jag trodde att jag skulle kommentera kyrkomötet mycket mer än så här. Jag hade oro för beslutet som rörde Johannelund, både för skolans skull och för Svenska kyrkans och EFS skull. Vi får se vad rapporten ifrån Anna-Sara (C) säger, via sms igår såg det helt okej ut. Men har du tid en stund, be då gärna för de beslut som fattats, om de är dåliga att de försvinner i glömskans hav, om de är goda att de får fullt genomslag!

Kyrkomötesdelegater och andra utanför Uppsala domkyrka

Dito kyrka och kyrkomöte, dock något färre människor, men dubbla mängden hus

%d bloggare gillar detta: