Strejk i Svenska kyrkan – nåden och tjänsten i fråga?

(Uppdaterad 31/10 -22)

Ja, vi har varit många som har förundrats över att det nu (29/4 -22) är utlyst strejk i Svenska kyrkan, vad har hänt? Och varför har man inte agerat vettigt innan det blev nödvändigt?

Hur har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation agerat i denna och den föregående avtalsrörelsen för att agera som en lämplig part i Kristi kyrka?

Jag väljer att lämna dessa frågor obesvarade då jag mest finner svaren helt opassande, men vill flagga för att Svenska kyrkan skulle kunna vara en kyrka som i det stora hela var någon annan stans, kanske mer där Kristus önskar?

Något ord till om konflikten vill jag nog säga.

En sak är att en präst eller annan sådan avskild Herrens tjänare inte strejkar. Och ytterligare en sak är att någon som ansvarar för Herrens i en kyrka anställda tjänare beter sig inte på det vis Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation gjort de senaste avtalsrörelserna.

Det finns i vår kyrka gott om kyrkoråd och kyrkoherdar som gör så gott de kan som alls inte förtjänar den här konflikten, det är ju lokalt det kommer att drabba alla.

Och det finns tyvärr också för många kyrkoråd och kyrkoherdar som i större eller mindre grad agerar så att de förvärrar konflikten eller i andra fall agerar ovärdigt en kyrka.

Var står då jag?

Ja först och främst handlar inte detta om lön, för mig heller inte främst om innehållet i avtalet utan på attityden till det uppdrag vi som kyrka gemensamt har. Jesus talar om att genom vår kärlek till varandra ska andra se vår tro.

Och så är det nog så som jag ibland säger: ”Jag är alltid präst, men jag är inte alltid komminister”. Alltså jag är alltid i Guds tjänst och för församlingen, men inte allt och alltid på ledig tid etc för min världsliga arbetsgivare.

Vad är en kyrka i denna konflikt?

Ja det tycks som om en del av parterna på båda sidor har lite svårt att förstå sig på sammanhanget och gjort Svenska kyrkan till endast en organisation, och jag vill avsluta med några tankar härom som dryftades mellan mig och andra i Lokaltidningen (Södra Lappland). Insändarna finns i bilderna här nedan, först det inlägg som jag reagerade på och sedan det som jag skrev.

Reformationsdagen 

Idag firar vi Reformationsdagen, och i år är det 500 år sedan reformationen inleddes med Martin Luthers kritiska teser om missförhållanden i kyrkan.

Från min resa till Wittenberg och inledningen av reformationsjubileet kommer dessa två bilder

Vad erbjuder reformationen oss idag? Spelar den någon roll? Mot eller för vad spikar vi upp våra teser idag? Vad bör vi spika upp teser för eller mot?

Jag tror att de tre bokstäverna N-Å-D är något som vi idag kan lyfta fram, ”var finner jag nåd?” En fråga ganska lik: ”Var finner jag en nådig Gud?”

För att våra bröder och systrar omkring oss måste vi själva omfatta den och också berätta om den! Några tankar om att förklara och försvara den kristna tron på luthersk grund, och med ett lutherskt bidrag kommer här, denna reformationsdag! Inspelat på årsdagen av Luthers födelsedag.

 

Beröringsskräck? Jesus och övriga samhället

Det har nyss varit nationaldag, en numera röd dag på bekostnad av annandag pingst.

Det har nyss varit skolavslutningar, numera en ganska krampaktig sak på allt för många håll i Sverige och till och med en angelägenhet för Aktuellt.

Det är också idag söndag, en ännu så länge röd dag i våra almanackor, dock kanske inte längre till minne av vår frälsares uppståndelse i det allmänna medvetandet. De två förstnämnda verkar kunna ge upphov till skräck, fascination, ilska och glädje och allt däremellan och jag har funnit tre intressanta infall på ämnena som på något sätt ha att göra med beröringsskräck, beröringsskräck med kristen tro och beröringsskräck med Sverige.

Väl bekomme!

Sofia Lilly Jonsson om nationaldagsfirande och om skolavslutningar i kyrkan

Tidningen Dagen och Lovisa Bergdahl om skolavslutningar i kyrkan

Miriam Wredén Klefbeck om skolavslutningar i kyrkan

Låt barnen komma hit till mig

och hindra dem inte”, så säger Jesus i Markusevangeliets tione kapitel. ”Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse,” ja lite så känns det efter förmiddagens högmässa. Vi har välkomnat barnvärdar och framförallt välkomnat barn i gudstjänsten i Lycksele kyrka. Min känsla efter dagens trevande start på detta äventyr är att detta kan bli riktigt bra och att vi gått ifrån en direkt barnfientlig kyrka till en barnvänlig! Ett ”halleluja” kostar jag på mig!

Inspirationen till våra barnvärdar i Lycksele kyrka kommer ifrån projektet ”Barnmöjliggörare” (läs mer: St. Mikaels församlings slutrapport, och än fler slutrapporter och tankar).

Lika trevligt i kyrkan för Johannes och andra?

Kristus är uppstånden!

Ja det är han sannerligen!

Detta firas med församlingen förstärkt av mina föräldrar!

På påskdagen kommer korset och döden i bakgrunden och livet och Jesu seger i förgrunden

Din händer är fulla av blommor, vem var det du tänkte att ge dem till? Mina blommor var tänkta för Kristi grav. Men han fanns ej där och hans grav är tom. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. (Svenska Psalmboken nr. 154:1)

Glad påsk!

%d bloggare gillar detta: