Reformationsdagen 

Idag firar vi Reformationsdagen, och i år är det 500 år sedan reformationen inleddes med Martin Luthers kritiska teser om missförhållanden i kyrkan.

Från min resa till Wittenberg och inledningen av reformationsjubileet kommer dessa två bilder

Vad erbjuder reformationen oss idag? Spelar den någon roll? Mot eller för vad spikar vi upp våra teser idag? Vad bör vi spika upp teser för eller mot?

Jag tror att de tre bokstäverna N-Å-D är något som vi idag kan lyfta fram, ”var finner jag nåd?” En fråga ganska lik: ”Var finner jag en nådig Gud?”

För att våra bröder och systrar omkring oss måste vi själva omfatta den och också berätta om den! Några tankar om att förklara och försvara den kristna tron på luthersk grund, och med ett lutherskt bidrag kommer här, denna reformationsdag! Inspelat på årsdagen av Luthers födelsedag.

 

Beröringsskräck? Jesus och övriga samhället

Det har nyss varit nationaldag, en numera röd dag på bekostnad av annandag pingst.

Det har nyss varit skolavslutningar, numera en ganska krampaktig sak på allt för många håll i Sverige och till och med en angelägenhet för Aktuellt.

Det är också idag söndag, en ännu så länge röd dag i våra almanackor, dock kanske inte längre till minne av vår frälsares uppståndelse i det allmänna medvetandet. De två förstnämnda verkar kunna ge upphov till skräck, fascination, ilska och glädje och allt däremellan och jag har funnit tre intressanta infall på ämnena som på något sätt ha att göra med beröringsskräck, beröringsskräck med kristen tro och beröringsskräck med Sverige.

Väl bekomme!

Sofia Lilly Jonsson om nationaldagsfirande och om skolavslutningar i kyrkan

Tidningen Dagen och Lovisa Bergdahl om skolavslutningar i kyrkan

Miriam Wredén Klefbeck om skolavslutningar i kyrkan

Låt barnen komma hit till mig

och hindra dem inte”, så säger Jesus i Markusevangeliets tione kapitel. ”Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse,” ja lite så känns det efter förmiddagens högmässa. Vi har välkomnat barnvärdar och framförallt välkomnat barn i gudstjänsten i Lycksele kyrka. Min känsla efter dagens trevande start på detta äventyr är att detta kan bli riktigt bra och att vi gått ifrån en direkt barnfientlig kyrka till en barnvänlig! Ett ”halleluja” kostar jag på mig!

Inspirationen till våra barnvärdar i Lycksele kyrka kommer ifrån projektet ”Barnmöjliggörare” (läs mer: St. Mikaels församlings slutrapport, och än fler slutrapporter och tankar).

Lika trevligt i kyrkan för Johannes och andra?

Kristus är uppstånden!

Ja det är han sannerligen!

Detta firas med församlingen förstärkt av mina föräldrar!

På påskdagen kommer korset och döden i bakgrunden och livet och Jesu seger i förgrunden

Din händer är fulla av blommor, vem var det du tänkte att ge dem till? Mina blommor var tänkta för Kristi grav. Men han fanns ej där och hans grav är tom. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. (Svenska Psalmboken nr. 154:1)

Glad påsk!

%d bloggare gillar detta: