Fet tisdag och fet vy

Glad påsk! kan man kanske säga denna karnevaldag?! Eller att nu börjar förberedelserna för att minnas och för att fira det viktigaste som någonsin hänt, både i världshistorien och i ditt och mitt liv: Att Jesus dött och uppstått för att vi skulle kunna vinna evigt liv, syndernas förlåtelse och för att döden, synden och ondskan skulle förlora sin makt över oss.

Under fastan kan vi avstå lite olika saker och företeelser för att kunna fokusera på andra och på vår relation med Gud, men förhoppningsvis blir det en god blandning av säck och aska och av att tillsammans med vår himmelske Faders och den glädje och kraft han ger genom Anden förbereda oss och begrunda det stora i att Gud blev människa för att dela våra villkor och för att ge oss möjlighet att leva i gemenskap med honom!

Delar en vy från Tärnaby som kan få påminna oss om något av den storslagenhet och godhet som Fadern är och vill ge oss!

Fet vy skapad av vår fett goda Far!

Till sist ett par ord ifrån Jesaja:

Detta är den fasta jag vill se:… (Jesaja 58:6 ff)

 

Hopp

Hopp, ett ack så viktigt ord, ett ack så viktigt fundament för ett gott liv.

Hopp, en räddningsplanka för oss när livet är mörkt.

Hopp, svårfångat när livet går sönder.

Hopp, underbart och upplyftande när vi får tag i det.

Hopp, inte enkelt att skapa för oss.

Hopp, vad Gud vill ge oss: Hopp om att vara med nu och alltid, hopp om att han har all makt i himlen och på jorden, hopp om att han en dag ska komma tillbaka för att hämta de sina och för att föra rätt och rättfärdighet till seger, hopp om att döden, hatet, ondskan och synden en dag ska förintas.

Dagens tema är ”Jesus är vårt hopp”, ett hopp som kommer av vår tro:

Vi vill inte att ni är utan kunskap, bröder, om de som somnat in, för att ni inte ska få sorg såsom resten, som inte har hopp. För om vi tror att Jesus dött och uppstått, på samma sätt ska Gud bringa tillbaka de som somnat in i Jesus. (1 Thessalonikerbrevet 4:13-14)

Förra söndagens tema: ”Jesus skapar tro” sätter vår tro och vårt hopp in i Guds sammanhang, Jesus skapar tro och vi får ta emot den och vara försäkrade om vår tro i dopet och i Jesu historiska död på korset och hans uppståndelse.

Åsa Molin skriver förtjänstfullt om hopp och tro i sin bok

På mitt nattduksbord ligger en bok med undertiteln: ”en bok om hopp”, det är Åsa Molins bok: ”Och hjärtat vänder sig om – en bok om hopp”, en uppmuntrande bok som just målar hoppet för oss som lever med Jesus, en uppmuntrande bok för den som ännu har detta underbara kvar att upptäcka.

Som avslutning en länk till bibelstudie med Åsa Molin från Torpkonferensen 2011.

 

Vardagsrummet

Vi har mitt i den nya tillvaron som småbarnsföräldrar plötsligt fått ett par ryck och satt upp tavlor, de tavlor som stått i kassar och kartonger i ett drygt år. När jag så tittar på bilder av vad vi gjort och skrev bildtexten till följande bil slog det mig vilken kortfattad och god predikan det blev: Treenigheten i vardagsrummet, Gud mitt i vardagen, inte Gud bara på söndag förmiddag utan hela livet, alltid.

Treenigheten på plats i vardagsrummet

 

Annandag pingst och vem är den helige Ande?

Idag är det dagen efter pingstdagen,en dag som bara är röd i själ och hjärta, men i almanackan svart som vilken måndag som helst numera.

Pingsthelgen handlar ju om den helige Ande och för en tid sedan fick jag en fråga om just den helige Ande och vad det var? Svaret bör nog börja mer med vem det är. Så här kommer nu en liten utläggning om vem den helige Ande är, som inte på något sätt är fullständig, men ett försök och säkert finns det andra som kan svara än mer och på lite andra sätt.

Vem är den helige Ande?

Kort kan man väl säga att den helige Ande är Gud i oss. ”Närma er Gud och hans ska närma sig er”, säger Bibeln (Jakobsbrevet 4:8) och det är nog det första: be Anden om att visa sig, att komma och möta dig, det har nog än mer potential än att läsa sig till vem det är!

Anden och Jesus och vad Anden gör

Vidare kan man säga att när vi tror på Jesus så tar vi emot den helige Ande, något som i Bibeln också förknippas med dopet och i barndopstradition ofta uttrycks som så att vi får Anden i dopet (även om det i Bibeln finns olika sätt som Anden kommer på ex. Apostlagärningarna 2:18; 10:44-47). Anden är det Gud gör nu i världen och genom sin kyrka, de kristna. Ex. på vad Anden gör finns i Romarbrevet 12 och i 1 Korinthierbrevet 12

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme… Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samme Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samme Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt… (1 Korinthierbrevet 12:4-10)

En kristen är inte per definition en som lever bättre än andra, men kanske kan man säga att Anden är den som på olika sätt fyller i där vår kärlek, kraft, vishet etc. saknas? Dels genom att hjälpa med kraft och kärlek och vishet (Anden kallas också för Hjälparen (Johannesevangeliet 14:26; 15:26; 16:7, 13-15)) och dels genom att Anden vittnar för oss att vi är Guds barn (Romarbrevet 8:16-17, 23), att vi inte är fördömda p g a våra handlingar.

Beskrivningar av Anden i Bibeln

Det främsta stället där den helige Ande beskrivs i Bibeln är nog den första pingstdagen i Apostlagärningarna 2 (där kan man med fördel forsätta att läsa kapitel 3 och 4 också för en än bättre bild. Några andra ställen där den helige Anden står nämn är Matteusevangeliet 28:19, Apostlagärningarna 4:8,25, 31 och 2 Korinthierbrevet 13:13.

Andra saker som kan sägas om Anden:

• Lära och påminna om vad Jesus sagt och gjort och vad det betyder (Johannesevangeliet 14:26; 16:13)
• Ber för oss och vittnar, utforskar och vet djupen i människan och i Gud (1 Korinthierbrevet 2:9-12)
• Under och tecken (Romarbrevet 15:18-19)
• Andens gåvor och frukter (Romarbrevet 12:6-8; 1 Korinthierbrvet 12:1-11, 28-30))
• Gör oss till en gemenskap, till Jesu kropp (Romarbrevet 12:4-5; 1 Korinthierbrevet 12:12-27, 31-13:13)
Än mer uttömmande om Anden finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida:

http://www.bibeln.se/las/uppslagsdel/a/ande

Kristus är uppstånden!

Ja det är han sannerligen!

Detta firas med församlingen förstärkt av mina föräldrar!

På påskdagen kommer korset och döden i bakgrunden och livet och Jesu seger i förgrunden

Din händer är fulla av blommor, vem var det du tänkte att ge dem till? Mina blommor var tänkta för Kristi grav. Men han fanns ej där och hans grav är tom. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. (Svenska Psalmboken nr. 154:1)

Glad påsk!

Vikten av att förstå bredden och längden och höjden djupet

Ibland frispelar min hjärna och kan komma på de mest underliga kopplingar, men ibland är det mer logiskt, kanske är detta ett sådant tillfälle? Som en del vet så har vi en ganska söt bil som ibland går under namnet Hulda, men oftast benämns den bara ”bilen” eller möjligtvis det än mer prosaiska ”V40:n”. Det är alltså en Volvo och därtill en kombi, men till skillnad ifrån de Volvo kombi som jag är uppväxt med så bjuder inte denna några stora lastutrymmen, utan noggrannhet och smidighet anbefalles när man ska fylla det runda, grunda och låga bagageutrymmet (och det är ändå sedan man väl fått godset förbi den trånga bagageluckeöppningen (liknelsen om kamelen och nålsögat förklaras lätt med hjälp av något skrymmande gods).

Hulda i Uppsalaregn, utan last

Ryms det något härinne?

Nu över till andra mått som håller inte bara för en resa eller en bil utan för hela evigheten:

Måtte [Gud] i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen (Efesierbrevet 3:16-21)

Föredömligt korta predikningar

Rubriken syftar nog inte så tydligt på mig. en av de senaste predikningarna fick dock omdömet, av flertalet konfirmander, att den var begriplig och att den satte in saker i sitt sammanhang, att de fick sammanhang, och så vidare, men den fick inte omdömet ”kort”.

Söndagens evangelietext lyckas dock att vara kort och koncis, nästan så att vi fnittrade till när den var färdigläst och vi skulle sjunga ”Halleluja”, dock kändes det väldigt lätt att svara: ”Lovad vare du Kristus” efteråt och att sjunga nämnda ”Halleluja” (viket ju betyder ”Lova Herren”).

Texten var från Markusevangeliet (ett bra och rappt skrivet evangelium, sexton kärnfulla kapitel och med fokus på korsfästelsen och betydelsen av den. Nå, över till Markusevangeliet 1:14-15

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” (Markusevangeliet 1:14-15) Bibel 2000

Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. * Omvänd er och tro evangelium!” (Markusevangeliet 1:14-15) Svenska Folkbibeln

Ungefär så, och så kanske en utläggning av vad för budskap det talas om, vad för gott budskap som evangeliet är (räddning för alla hos Jesus undan vår synd genom dopet och tron, löftet om evigt liv och livet tillsammans med Gud redan nu etcetera), är väl allt som ska till. Ofta krånglar dock i alla fall jag till det och lägger till än mer. Jag och andra förkunnare får be om att inte lägga till något Anden förutan, och framförallt att inte dra bort något som ska sägas.

En av mina kamrater som är brandman sa en gång att vi har samma uppgift: ”Att rädda folk ifrån att brinna” ganska drastiskt, men på flera sätt träffande (även om jag tänker mig tillvaron efter döden utan Gud främst som isande kall, ensam och mörk) så därför blir det ännu en bild ifrån Gammplatsens julmarknad, även om just denna inte främst är för brandförsvar.

Kyrktaxi, en räddningsbil?

 

Domsöndag och första advent, Jesus dömer omänskligt

De två gångna helgerna har bjudit på vackert, kallt och julkortslikt väder här i Lycksele, samt två söndagar i rad med predikningar. Domsöndagens predikan samt predikan för första advent kommer snart upp på bloggen, men först en reflektion över en av de texter som avslutade kyrkoåret (som alltså tillhörde domsöndagen), som inte kom med ända till predikan trots sin vikt.

22Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, 23för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.24Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. 25Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. 26Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, 27och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. 28Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst 29och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. 30Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. (Johannesevangeliet 5:22-30)

Det är kommentaren: ”Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen” (Johannesevangeliet 5:26-27). Jag tyckte det var lite stort, för allra först när jag läste så lät det lite tjorvigt, ungefär som under-, över- och mellanchefer i en organisation, detta när Fadern och Sonen utbyter makt och domsrätt etc, men sedan slog det mig hur stort det är att just Jesus dömer oss ”eftersom han är Människosonen”, eftersom han har blivit människa!

Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svårigheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi… (Hebreerbrevet 4:15)

Jesus vet hur vi har det, men ändå dömer han inte mänskligt, han dömer rättvist efter som han: ”varit som vi men utan synd”! Så låt oss i frid förbereda oss för Jesu ankomst nu i advent och veta att Jesus känner våra liv och att han erbjuder oss alla evigt liv, med början nu och här och fortsättning på andra sidan graven,  genom förlåtelsen av våra synder genom sin död och uppståndelse!

Låt oss glädja oss över adventus Domini, Herrens ankomst!

Förberett för Herrens ankomst!

 

Ny predikan på Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen och kristna skolgrupper

Nu börjar det röra på sig lite i predikandet, denna är ifrån Lycksele kyrka på själva Gudomens egen dag. Men som man också kan ana i det dubbla temat, Guds väsen har med oss att göra, Guds väsen har med mission att göra.

När jag nu skriver om mission och om Gud och Guds karaktärsdrag så är det kanske värt att uppmärksamma skolverkets okunnighet och partiella blindhet, en blindhet och okunnighet som jag upplever allt för ofta får framträda och får företräde (exempelvis när den delas av olika instanser inom migrationsverket och i asylprocesser, och tillika delas av politiker och opinionsbildare allt för ofta journalister och andra inom media).

Jag fastnade denna gång för två artiklar ur Dagen, dels ifrån den 4 juni och Claes-Göran Aggebo ifrån Skolverket, och dels ifrån idag (9 juni) med respons på detta.

Sveriges Radios program Kaliber samt Brunchrapporten har också mer eller mindre begåvade tankar kring detta med kristen tro och skola/vardagsliv. Notera gärna lagtexten på högersidan. Kan kännas svårt att riktigt förstå att man inte kan ha en kristen skolgrupp med rastaktiviteter i en demokratisk skola utifrån skollagen i alla fall.

Annandag pingst: Gå med Gud, ända till Lycksele

Nu har vi påbörjat boandet i vår nya lägenhet i Lycksele. Varmt välkomna förbi! Det kan kännas lite obekvämt och jobbigt att flytta, så ock denna gång. Det kändes tråkigt att lämna vänner i Skellefteå och lite osäkert att flytta till en ny stad och möta nya människor. Nu är steget dock taget och tärningen kastad (nu närmast kastades den på spelkvällen i Forsdalakyrka, kul!) och vi får se var detta slutar och hur resan dit ser ut. Be gärna för oss i allt detta nya!

Viss tröst och uppmuntran kan hämtas så här på annandag pingst från pingstens stora firningsämne: Att Gud är med oss, i oss, hjälper och styrker, leder och korrigerar, ropar för oss och påminner oss om att vi är Guds barn.

I slutet på konfirmationsgudstjänsten i lördags sjöng vi ur Psalmer i 2000-talet, nr 814 (Gå med Gud):

Gå med Gud som skyddar dem som älskar.
Gå med Gud som lovar gå bredvid.
Gå med Gud som krigar mot det onda.
Gå med Gud som känner väl din strid.
Gå med Gud som hör när hjärtan ropar.
Gå med Gud som fäster sig därvid.
Gå med Gud som stöder den som vacklar,
rätar krökta ryggar,
stillar hunger i rätt tid.
Gå i frid. Gå i frid. Gå i frid.

%d bloggare gillar detta: