Tänk om det är sant; att någon har nyckeln till fred i mellanöstern!

Det står var och en fritt att tänka och tycka, det står var mediakanal fritt att välja perspektiv, men det gör varje människa väl att söka sanning och balans som opinionsbildare.
Tänk om det är sant, att vi i väst och den bild vi väljer att ha om mellanöstern och dess konflikter förlänger lidandet och försvårar fred och läkedom och försoning? Tänk om någon dock sitter med en nyckel till fred, som de inte använder?
Några tankar om Israel och dess omgivning bjudes här.

Förvånansvärt onyanserad rapportering | Världen idag – världen ur ett kristet perspektiv.

Ur texten:

Det är också märkvärdigt tyst om Hamas regim i Gaza, hur de förtrycker meningsmotståndare, kristna, kvinnor och homosexuella eller att de över huvud taget har en stor skuld i situationen för människorna i Gaza.  Jag kan inte förstå besattheten vid Israels skuld medan Hamas fråntas allt ansvar. Hamas sitter faktiskt med nyckeln till dörren, inte Israel.

Sedan vet jag inte om allt som påstås i artikeln är sant, jag vet inte om mängden varor och personer är tillräckligt, eller om det borde vara annorlunda så att det skulle finnas en rättfärdig stat med blå-vit flagga i mellanöstern är inte vad jag anser, jag anser snarare att vi i den rättfärdiga staten med den gula och blå flaggan bör besinna oss och söka båda sidors bästa och hjälpa varje försoningsansats!

Ett exempel som vi borde be och arbeta för tycker jag är de skolor där israeler och araber går tillsammans, gott med sådana exempel tycker jag!

Läs om skolan ”Bro över Wadin”!

Doppa näsan i brännhett vatten

Med berått mod ska jag en gång till kasta mig ut i farvattnen utanför gaza-remsan och kommentera ”Ship to Gaza”. Några kommentarer som kan belysa svårigheten i detta företag, att ifrån vår avlägsna (ibland överlägsna?) position skapa något gott för israeler och araber/palestinier kommer här:

Jackie Jakubowski

Bo Widegren

David Karlsson

Siewert Öholm

Lukas Berggren

Det svåra är väl inte att tycka något, det är jag bra på. Det svåra är att göra något. Jag hoppas på en god fredlig utveckling i mellanöstern, jag tror att inspärrning, murar, avspärrningar, check points etc skapar fler terrorister, mer aggression mot Israel. Jag tror också att Hizbollah, Hamas och de andra är förödande för sina egna och för området och för Israel likaså orättfärdiga diktaturers stödjande av dessa (såsom Iran).

Så vad är min roll? Kanske är det att se vilka jag tycker minst om eller vilka jag skulle kunna se som mina motståndare och sedan följa min mästare och be för dem, särskilt för den som tycker illa om mig eller angriper mig!?

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. (Matteusevangeliet 5:43-48)

Till sist en tanke i samma anda ifrån Jonathan Ashauer i tidningen Dagen.

%d bloggare gillar detta: