Domsöndag och första advent, två predikningar om att låna ut sin åsna?

Jag har fått glädjen att predika två söndagar i rad, och det på två så roliga söndagar som domsöndagen om Jesu återkomst och rättvisans återupprättande och Guds folks dom och välkomnande in i himlen och första advent om ett nådens år och vår väntan på Jesu ankomst och hans kallelse till oss att låna ut vår åsna till honom.

Guds välsignelse!

Domsöndag och första advent, Jesus dömer omänskligt

De två gångna helgerna har bjudit på vackert, kallt och julkortslikt väder här i Lycksele, samt två söndagar i rad med predikningar. Domsöndagens predikan samt predikan för första advent kommer snart upp på bloggen, men först en reflektion över en av de texter som avslutade kyrkoåret (som alltså tillhörde domsöndagen), som inte kom med ända till predikan trots sin vikt.

22Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, 23för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.24Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. 25Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. 26Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, 27och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. 28Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst 29och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. 30Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. (Johannesevangeliet 5:22-30)

Det är kommentaren: ”Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen” (Johannesevangeliet 5:26-27). Jag tyckte det var lite stort, för allra först när jag läste så lät det lite tjorvigt, ungefär som under-, över- och mellanchefer i en organisation, detta när Fadern och Sonen utbyter makt och domsrätt etc, men sedan slog det mig hur stort det är att just Jesus dömer oss ”eftersom han är Människosonen”, eftersom han har blivit människa!

Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svårigheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi… (Hebreerbrevet 4:15)

Jesus vet hur vi har det, men ändå dömer han inte mänskligt, han dömer rättvist efter som han: ”varit som vi men utan synd”! Så låt oss i frid förbereda oss för Jesu ankomst nu i advent och veta att Jesus känner våra liv och att han erbjuder oss alla evigt liv, med början nu och här och fortsättning på andra sidan graven,  genom förlåtelsen av våra synder genom sin död och uppståndelse!

Låt oss glädja oss över adventus Domini, Herrens ankomst!

Förberett för Herrens ankomst!

 

%d bloggare gillar detta: