Predikningar för påskdagen och andra söndagen i påsktiden

Nu kommer två predikningar, kanske som en aperitif för de som ska lyssna på predikan av Markus Ahlstrand i morgon i Lycksele kyrka ity kanske ansluter han till något ur dessa imorgon.

Låt er väl smaka här finns påskdagens predikan, och här finns predikan ifrån andra söndagen i påsktiden.

En utmaning i fastan, ny predikan

Ibland behöver vi utmaningar av olika slag, men att säga det känns inte alltid lätt. Det är lätt att börja darra på manschetten och bli osäker, för jag själv klarar ju inte att leva som jag vill eller som jag tror Gud vill, men Gud vet det och älskar och räddar ändå. Ungefär så är balansgången i min predikan från midfastosöndagen.

Hertiginna av Östergötland, en utmaning i fastan

Så har det skett; ett barn är oss fött, en dotter är oss given, herraväldet är lagt på hennes axlar, fast bara symboliskt förstås. En tronarvinge har fötts, välkommen till världen Estelle Bernadotte, hertiginna av Östergötland!

Hon är i ett stort sällskap, cirka fem barn på två sekunder hävdar DN att det föds, men alla har förstås inte förlossningsläkare och barnmorska och allt världens kunnande på sin sida vid födseln (en del barn har allt kunnande emot sig så att de dör innan födseln (för en del framstår detta obegripligt nog som något positivt, för andra mer självklart som något negativt (ytterligare ett exempel))). Alla har inte heller en ljusnande framtid att vänta när de väl fötts, utan har det snarare ganska svårt att klara sig mot svält och krig och våld, tyvärr.

Så här i fastetid får vi utmana oss själva att avstå ifrån det som tar kraft ifrån oss, det som vi lägger energi och pengar och tid på och istället satsa på våra medmänniskor, nära eller långt borta. Inte för att Jesus enbart räddar den som kan tjäna mer, utan för att han kallar oss att be om kraft att tjäna våra medmänniskor, under fastan och hela tiden, som askonsdagens episteltext ifrån Jakobsbrevet säger:

Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, 16vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. (Jakobsbrevet 2:14-17)

Nydöpta underverk i Olaus Petri församling i Örebro

Fet tisdag och fet vy

Glad påsk! kan man kanske säga denna karnevaldag?! Eller att nu börjar förberedelserna för att minnas och för att fira det viktigaste som någonsin hänt, både i världshistorien och i ditt och mitt liv: Att Jesus dött och uppstått för att vi skulle kunna vinna evigt liv, syndernas förlåtelse och för att döden, synden och ondskan skulle förlora sin makt över oss.

Under fastan kan vi avstå lite olika saker och företeelser för att kunna fokusera på andra och på vår relation med Gud, men förhoppningsvis blir det en god blandning av säck och aska och av att tillsammans med vår himmelske Faders och den glädje och kraft han ger genom Anden förbereda oss och begrunda det stora i att Gud blev människa för att dela våra villkor och för att ge oss möjlighet att leva i gemenskap med honom!

Delar en vy från Tärnaby som kan få påminna oss om något av den storslagenhet och godhet som Fadern är och vill ge oss!

Fet vy skapad av vår fett goda Far!

Till sist ett par ord ifrån Jesaja:

Detta är den fasta jag vill se:… (Jesaja 58:6 ff)

 

Hopp

Hopp, ett ack så viktigt ord, ett ack så viktigt fundament för ett gott liv.

Hopp, en räddningsplanka för oss när livet är mörkt.

Hopp, svårfångat när livet går sönder.

Hopp, underbart och upplyftande när vi får tag i det.

Hopp, inte enkelt att skapa för oss.

Hopp, vad Gud vill ge oss: Hopp om att vara med nu och alltid, hopp om att han har all makt i himlen och på jorden, hopp om att han en dag ska komma tillbaka för att hämta de sina och för att föra rätt och rättfärdighet till seger, hopp om att döden, hatet, ondskan och synden en dag ska förintas.

Dagens tema är ”Jesus är vårt hopp”, ett hopp som kommer av vår tro:

Vi vill inte att ni är utan kunskap, bröder, om de som somnat in, för att ni inte ska få sorg såsom resten, som inte har hopp. För om vi tror att Jesus dött och uppstått, på samma sätt ska Gud bringa tillbaka de som somnat in i Jesus. (1 Thessalonikerbrevet 4:13-14)

Förra söndagens tema: ”Jesus skapar tro” sätter vår tro och vårt hopp in i Guds sammanhang, Jesus skapar tro och vi får ta emot den och vara försäkrade om vår tro i dopet och i Jesu historiska död på korset och hans uppståndelse.

Åsa Molin skriver förtjänstfullt om hopp och tro i sin bok

På mitt nattduksbord ligger en bok med undertiteln: ”en bok om hopp”, det är Åsa Molins bok: ”Och hjärtat vänder sig om – en bok om hopp”, en uppmuntrande bok som just målar hoppet för oss som lever med Jesus, en uppmuntrande bok för den som ännu har detta underbara kvar att upptäcka.

Som avslutning en länk till bibelstudie med Åsa Molin från Torpkonferensen 2011.

 

Lapplandsveckan

Idag var vi på vad som ibland kallas ”Jesusveckan”, men som också kallas ”Husbondlidveckan”, men som oftast går under benämningen ”Lappis”. En slags jesusmanifestation mitt i Norrlands inland, närmare bestämt i Husbondliden. Det var avslutningsmöte och Niklas Piensoho predikade.

Jesusvecka och jesusmanifestation, det bör väl vara varje vecka och varje tillfälle som vi har Jesus så centralt och tydligt i våra liv? Ibland behöver vi dock påfyllning och vara vid mästarens fötter, eller också lite mer tydligt försöka visa att vi vill följa honom, då är det glädjande med Lapplandsveckan och en glädje att få ha den så nära inpå.

Likaså är det en glädje att få höra om en god fortsättning på Jesusmanifestationen i Stockholm, mest har jag hört ifrån Jesusmanifestationen i Kalmar där också Svenska kyrkan deltog ifrån högsta ort, biskop Jan-Olof Johansson! Mycket roligt, jag tror nämligen att Svenska kyrkan är en otroligt viktig kyrka i ekumeniken och för att vinna Sveriges folk för Jesus, för att presentera evangeliet för hela Sverige, hög som låg, och för att presentera ett alternativ till det samhälle som allt mer verkar säga: ”Du är värd vad du tjänar/orkar, men inget värd om du inget kan, orkar eller om du inget har.”

Den viktigaste jesusmanifestationen, mötet och relationen med oss var och en och alla som önskar möta och följa hnom. På bilden Andreas och Petrus och deras möte med sin Mästare.

Vardagsrummet

Vi har mitt i den nya tillvaron som småbarnsföräldrar plötsligt fått ett par ryck och satt upp tavlor, de tavlor som stått i kassar och kartonger i ett drygt år. När jag så tittar på bilder av vad vi gjort och skrev bildtexten till följande bil slog det mig vilken kortfattad och god predikan det blev: Treenigheten i vardagsrummet, Gud mitt i vardagen, inte Gud bara på söndag förmiddag utan hela livet, alltid.

Treenigheten på plats i vardagsrummet

 

Annandag pingst och vem är den helige Ande?

Idag är det dagen efter pingstdagen,en dag som bara är röd i själ och hjärta, men i almanackan svart som vilken måndag som helst numera.

Pingsthelgen handlar ju om den helige Ande och för en tid sedan fick jag en fråga om just den helige Ande och vad det var? Svaret bör nog börja mer med vem det är. Så här kommer nu en liten utläggning om vem den helige Ande är, som inte på något sätt är fullständig, men ett försök och säkert finns det andra som kan svara än mer och på lite andra sätt.

Vem är den helige Ande?

Kort kan man väl säga att den helige Ande är Gud i oss. ”Närma er Gud och hans ska närma sig er”, säger Bibeln (Jakobsbrevet 4:8) och det är nog det första: be Anden om att visa sig, att komma och möta dig, det har nog än mer potential än att läsa sig till vem det är!

Anden och Jesus och vad Anden gör

Vidare kan man säga att när vi tror på Jesus så tar vi emot den helige Ande, något som i Bibeln också förknippas med dopet och i barndopstradition ofta uttrycks som så att vi får Anden i dopet (även om det i Bibeln finns olika sätt som Anden kommer på ex. Apostlagärningarna 2:18; 10:44-47). Anden är det Gud gör nu i världen och genom sin kyrka, de kristna. Ex. på vad Anden gör finns i Romarbrevet 12 och i 1 Korinthierbrevet 12

Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme… Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samme Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samme Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt… (1 Korinthierbrevet 12:4-10)

En kristen är inte per definition en som lever bättre än andra, men kanske kan man säga att Anden är den som på olika sätt fyller i där vår kärlek, kraft, vishet etc. saknas? Dels genom att hjälpa med kraft och kärlek och vishet (Anden kallas också för Hjälparen (Johannesevangeliet 14:26; 15:26; 16:7, 13-15)) och dels genom att Anden vittnar för oss att vi är Guds barn (Romarbrevet 8:16-17, 23), att vi inte är fördömda p g a våra handlingar.

Beskrivningar av Anden i Bibeln

Det främsta stället där den helige Ande beskrivs i Bibeln är nog den första pingstdagen i Apostlagärningarna 2 (där kan man med fördel forsätta att läsa kapitel 3 och 4 också för en än bättre bild. Några andra ställen där den helige Anden står nämn är Matteusevangeliet 28:19, Apostlagärningarna 4:8,25, 31 och 2 Korinthierbrevet 13:13.

Andra saker som kan sägas om Anden:

• Lära och påminna om vad Jesus sagt och gjort och vad det betyder (Johannesevangeliet 14:26; 16:13)
• Ber för oss och vittnar, utforskar och vet djupen i människan och i Gud (1 Korinthierbrevet 2:9-12)
• Under och tecken (Romarbrevet 15:18-19)
• Andens gåvor och frukter (Romarbrevet 12:6-8; 1 Korinthierbrvet 12:1-11, 28-30))
• Gör oss till en gemenskap, till Jesu kropp (Romarbrevet 12:4-5; 1 Korinthierbrevet 12:12-27, 31-13:13)
Än mer uttömmande om Anden finns på Svenska Bibelsällskapets hemsida:

http://www.bibeln.se/las/uppslagsdel/a/ande

Äntligen en predikan från 2011!

Jag har inte varit en så frekvent skribent på denna blogg under sista tiden, men nu blir det i alla fall en lite ändring på det. Den uppmärksamme har kunnat se att det har funnits en predikan upplagd från 2010 och ingen från 2011. Det beror inte på att jag inte har predikat, utan mer på glömska (typ…) av att lägga upp dessa på bloggen. Här kommer hur som helst en rykande färsk predikan från påskdagen i Björksele kyrka. Som vanligt är det ju så att den är skriven för att talas och inte för att läsas egentligen.

Besök och påskfirande

I helgen har vi haft besök av föräldrarna, mycket trevligt! Vi har också firat påsk tillsammans. En god helg och firandet av själva grunden till allt vårt hopp, ja faktiskt till allt hopp som någonsin kan finnas: Jesu död och uppståndelse.

En reflektion ifrån Göran Skytte om påskens normalitet och abnormitet att ta med sig ut i livet när nu vardagen börjar igen.

%d bloggare gillar detta: